Top
q

Kraftig e-handelstillväxt trots tuffa jämförelsetal

Att e-handel växer globalt är något vi känner till sedan tidigare, men för att få lite perspektiv vad det innebär för Sverige – så släpper man varje kvartal statistik som redovisar tillväxten för just e-handel. Under Q2 2021 kunde man notera en ökning av e-handel med 16 procent, jämfört med samma period 2020. Andra kvartalet 2020 var det första som till fullo präglades av coronapandemin, vilket innebar att konsumenter höll sig hemma, och valde att handla över internet istället. Då kunde man se en betydande förflyttning av detaljhandelkonsumtion till e-handeln som växte med hela 49 procent.

Detta är ett tydligt tecken på att svenskarna gjort sig mindre beroende utav den fysiska handeln och att vi gärna handlar på nätet, även om vi inte måste.

Vill man öka sin försäljning och idag saknar en e-handel, så är det något man bör se över – vi kan inte se någon nackdel i att digitalisera sitt utbud och börja erbjuda sina produkter och tjänster via internet.

Inga Kommentarer

Kommentera